ΠΡΕΣΣΟΚΟΜΕΝΟ


Πρεσοκομμένο ανάμικτο υλικό σκραπ, πάχους άνω των  3 mm, μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 50 cm. Χωρίς αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές.