Νο 2

Σιδερα διάφορα, αλλά πάχους άνω των 3 mm. Χωρίς αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές.