Νο 1

Σιδερα διάφορο πάχους άνω των 6 mm και μέγιστων διαστάσεων 150 Χ 50 Χ 50x cm.  Πυκνότητας άνω των 500 κιλών/Μ3.