ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ανακύκλωση Σκράπ Ψυγεία Αλουμινίου – Χαλκού

Αποτελείται από καθαρισμένα ψυγεία αλουμινίου – χαλκού ή/και αλουμινένια πτερύγια σε χάλκινες σωληνώσεις, απαλλαγμένα από ορειχάλκινες σωληνώσεις, σίδερα και λοιπές προσμίξεις.