ΜΑΛΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Αποτελείται από σκεύη και φύλλα αλουμινίου, απαλλαγμένα από σίδερα και πλαστικά, χωρίς φόιλ, κουτάκια, περσίδες παραθύρων, ψυγεία αλουμινίου, αλουμίνιο από αεροσκάφη και σκληρό αλουμίνιο.