ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ


Χάλκινοι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, διαφορετικών διαμέτρων, με την μόνωσή τους.