ΣΚΡΑΠ ΜΟΛΥΒΔΟΥ


Αποτελείται από καθαρό μαλακό μολύβι χωρίς προσμίξεις στο κράμα του. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σίδερα, λοιπά -μεταλλικά και μη- στοιχεία, καθώς και από μολύβι από πλάκες μπαταριών και ξαφρίσματα.