ΜΕΤΑΛΛΑ

                   


            ΧΑΛΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Α                                                        ΧΑΛΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Β