Ποιοί Είμαστε

        Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον χώρο της ανακύκλωση.
        Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 που αφορά :
             * Ανακύκλωση Οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής

             * Ανακύκλωση σιδήρου και μετάλλων

             * Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών

             * Εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτου
                

         Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

             * στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη   

             *  για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία

             * στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων εργασιών

             * στην προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά εργασιών ανακύκλωσης

             * στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των έργων μας

             * στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.


        Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:
        

            * διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας

            * μείωση των παραπόνων των πελατών μας

            * διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων

            * βελτίωση της παραγωγικότητας

            * μείωση του κόστους

            * διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.